Празнична седмица

 

Юбилейно тържество

 

Празнична дискотека

 

  Театър

 

 Юбилейна изложба по приказки на Андерсен

 

Поздравителни адреси