Визия на детското заведение:

   Утвърждаване на детската градина като желана среда, гарантираща емоционален и битов комфорт, в групи със собствена визия, богат интериор, диференцирана материална база,  квалифицирани педагози и обслужващ персонал.

При нас вашето дете ще се срещне с:

- първите си учители;

- първите си приятели;

- първите си научни знания;

- първите си творчески изяви;

- първите си интерпретации;

Тук вашето дете ще развие:

- самостоятелност и инициативност;

- любознателност и въображение;

- моторика  и творчески способности;

- воля при спазване на правила и норми…

... в първите седем.