Детската градина е открита на 03.04.1987 година от Моченс Мунк – управляващ посолство на Кралство Дания в Република България. Обединено детско заведение №77 „Х. Кр. Андерсен” е общинска целодневна детска градина и детска ясла за деца от 1 година до постъпване в първи клас.

 

Директор на детската градина е Наталия Димитрова-Златанова.