Организация на дневния режим по възрастови групи

                                                              

ДЕТСКА ЯСЛА – от 1 до 3 год.

Прием, дейности по избор

7:00 ч. – 8:30 ч.

Закуска, тоалет 

8:30 ч. – 9:30 ч.

Организирани занимания; Игри

9:30 ч. – 10:00 ч.

Подкрепяща закуска

10:00 ч.

Разходка, игри на открито, развлечения

10:30 ч. – 11:30 ч.

Подготовка за обяд; Обяд

11:30 ч. – 12:15 ч.

Тоалет, подготовка за сън

12:15 ч. – 13:00 ч.

Сън    

13:00 ч. – 15:30 ч.

Ставане от сън, тоалет 

15:30 ч. –16:00 ч.

Следобедна закуска       

16:00 ч.

Игри, изпращане на децата

16:30 ч.

 
ДЕТСКА ГРАДИНА – от 3 до 4 год. 

Прием

7:00 ч. – 8:20 ч.

Утринно раздвижване

8:20 ч. - 8:30 ч.

Сутрешна закуска

8:30 ч. - 9:00 ч.

Организационен преход

9:00 ч. - 9:15 ч.

Педагогически ситуации; организационен преход

9:15 ч. - 10:10 ч.

Подкрепяща закуска

10:10 ч. - 10:30 ч. 

Допълнителни форми; допълнителни дейности по избор на децата; организационен преход

 

10:30 ч. - 11:45 ч.

Обяд

11:45 ч. - 12:30 ч.

Подготовка за сън

12:30 ч. - 13:00 ч.

Сън

13:00 ч. - 15:00 ч.

Организационен преход

15:00 ч. - 15:20 ч. 

Следобедна закуска 

15:20 ч. - 15:40 ч.

Педагогически ситуации

15:40 ч. - 16:00 ч.

Допълнителни форми; допълнителни дейности, дейности по избор на децата; изпращане на децата

 

16:00 ч. - 19:00 ч.

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - от 5 до 7 год.
целодневен режим 

Прием

7:00 ч. – 8:20 ч.

Утринно раздвижване

8:20 ч. - 8:30 ч.

Закуска

8:30 ч. - 9:00 ч.

Педагогически ситуации; организационни преходи

9:00 ч. - 10:15 ч.

Подкрепяща закуска

10:15 ч. - 10:30 ч.

Допълнителни форми; допълнителни дейности; дейности по избор на децата

 

10:30 ч. - 12:00 ч.

Обяд

12:00 ч. - 12:30 ч.

Подготовка за сън

12:30 ч. - 13:00 ч.

Сън

13:00 ч. - 15:00 ч.

Организационен преход

15:00 ч. - 15:10 ч.

Следобедна  закуска

15:10 ч. - 15:30 ч.

 

Допълнителни педагогически услуги Педагогически ситуации

 

15:30 ч. - 16:30 ч. 

Допълнителни форми; допълнителни дейности, дейности по избор на децата; изпращане

 

16:30 ч. - 19:00 ч.