Организация на дневния режим по възрастови групи

                                                              

ДЕТСКА ЯСЛА – от 1 до 3 год.

Прием

7:00 ч. – 8:30 ч.

Закуска, тоалет 

8:30 ч. – 9:30 ч.

Организирани занимания; Игри с играчки

9:30 ч. – 10:00 ч.

Подкрепяща закуска

10:00 ч.

Разходка, игри на открито

10:30 ч. – 11:30 ч.

Подготовка за обяд; Обяд

11:30 ч. – 12:15 ч.

Тоалет, подготовка за сън

12:15 ч. – 13:00 ч.

Сън    

13:00 ч. – 15:30 ч.

Ставане от сън, тоалет 

15:30 ч. –16:00 ч.

Следобедна закуска       

16:00 ч.

Игри  

16:30 ч.

 
ДЕТСКА ГРАДИНА – от 3 до 4 год. 

Прием

7:00 ч. – 8:30 ч.

Утринно раздвижване

8:15 ч.

Сутрешна закуска

8:30 ч.

Педагогически ситуации ЗРС

9:00 ч.

Подкрепяща закуска

10:00 ч.

Игри и други дейности

10:15 ч.

Разходки и игри на открито

10:45 ч.

Обяд

12:00 ч.

Сън

13:00 ч.

Следобедна закуска 

15:30 ч.

ЗНС; Игри; Допълнителни педагогически услуги

16:00 ч.

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - от 5 до 7 год.
целодневен режим 

Прием

7:00 ч. – 8:30 ч.

Утринно раздвижване

8:15 ч.

Сутрешна закуска

8:30 ч.

Педагогически ситуации - ЗРС

9:00 ч.

Подкрепяща закуска

10:00 ч.

ЗРС; игри и други дейности

10:15 ч.

Разходки и игри на открито

11:15 ч.

Обяд 

12:15 ч.

Сън

13:00 ч.

Следобедна  закуска

15:30 ч.

Игри и други дейности в ЗНС,

Допълнителни педагогически услуги

 

16:00 ч.