Учители:

1. Марина Серафимова – учител

2. Росица Цветкова – учител

Пом. възпитател: Габи


 

Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления на втора “а“ група (4-5 годишни) за уч. 2015/2016 г.

ДЕН   ОТ СЕДМИЦАТА

СУТРИН

СЛЕДОБЕД

 ПОНЕДЕЛНИК

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗРС

2.МУЗИКА - ЗРС

1.  БЕЛ - ЗРС

2. КТБД - ЗНС

 ВТОРНИК

1. БЕЛ - ЗРС 

2. КТБД - ЗРС

1. ПРИРОДЕН СВЯТ-ЗНС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

СРЯДА

1. МАТЕМАТИКА - ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА ИЗКУСТВО - ЗРС

1. БЕЛ - ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ЧЕТВЪРТЪК

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

1. МАТЕМАТИКА - ЗНС

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗНС

   ПЕТЪК

1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗРС

2. МУЗИКА - ЗНС

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 19 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 9 ЗРС и 10 ЗНС

 

1. БЕЛ /Български език и литература/ - 3

2. Математика - 2

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 2

6. Физическа култура - 2

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.-техн. и битови дейности/ - 2

9. ИК /игрова  култура/ - 2