Учители:

1. Младенка Каменова – учител

2. Александра Георгиева – учител

Пом. възпитател: Ася


  

 Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления на четвърта ”б” група (6 – 7 годишни) за уч. 2015/ 2016 г.

ДЕН  ОТ СЕДМИЦАТА

СУТРИН

СЛЕДОБЕД

 ПОНЕДЕЛНИК

1. МУЗИКА - ЗРС

2. БЕЛ - ЗРС

3. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

1. БЕЛ - ЗНС

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗНС

 ВТОРНИК

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

3. КТБД - ЗРС

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ – ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

СРЯДА

1. МУЗИКА - ЗРС

2. МАТЕМАТИКА - ЗНС

3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗРС

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗНС

2. МАТЕМАТИКА - ЗНС

ЧЕТВЪРТЪК

1. БЕЛ - ЗРС

2. ИГРОВА  КУЛТУРА - ЗНС

3. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

1. БЕЛ - ЗНС

2. КТБД - ЗНС

ПЕТЪК

1. БЕЛ - ЗНС

2. МАТЕМАТИКА - ЗРС

1. БЕЛ - ЗНС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

24 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 12 ЗРС и 12 ЗНС

                                                                              

1. БЕЛ /Български език и литература/ - 6

2. Математика - 3

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 2

6. Физическа култура - 3

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.-техн. и битови дейности/ - 2

9. ИК /игрова  култура/ - 2