Учители:                                                                                                                        

1. Мара Скрипалчева – учител

2. Бисерка Йорданова – учител                                                                                         

Пом. възпитател: Веси


 

Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления в трета  ”б” (5 – 6 годишни) група за уч. 2015/2016 г.

 ДЕН   ОТ СЕДМИЦАТА

 СУТРИН

 СЛЕДОБЕД

 ПОНЕДЕЛНИК

 1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

 2. БЕЛ - ЗРС

 3.  МУЗИКА - ЗРС

 1. КТБД - ЗНС

 2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ВТОРНИК

 1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗРС

 2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

 3. МАТЕМАТИКА - ЗРС 

 1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗНС

 2. БЕЛ - ЗНС 

 СРЯДА

 1. БЕЛ - ЗРС

 2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗРС

 3. МУЗИКА - ЗНС

 1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗНС

 2. МАТЕМАТИКА - ЗНС

 ЧЕТВЪРТЪК

 1. МАТЕМАТИКА-ЗРС

 2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

 3. БЕЛ - ЗРС

 1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ПЕТЪК

 1. БЕЛ - ЗНС

 2. КТБД - ЗРС

 1. БЕЛ - ЗНС

 2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

24 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 12 ЗРС и 12 ЗНС

 

1. БЕЛ /Български език и литература/ - 6

2. Математика - 3

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 2

6. Физическа култура - 3

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.-техн. и битови дейности/ - 2

9. ИК /игрова  култура/ - 2