Учители:

1. Янка Георгиева – главен учител

2. Кристина Каменова – учител

Пом. възпитател: Роси


   

Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления в първа “б” група /3 – 4 годишни/ за учебната 2015/2016 г.

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

СУТРИН

СЛЕДОБЕД

ПОНЕДЕЛНИК

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

2.  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗРС

1. БЕЛ - ЗРС

 

ВТОРНИК

1. ПРИРОДЕН СВЯТ – ЗРС

2. МУЗИКА - ЗРС

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ- ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

СРЯДА

1. МАТЕМАТИКА - ЗРС

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗНС

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗНС

ЧЕТВЪРТЪК

1. БЕЛ - ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

1. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ПЕТЪК

1. КТБД - ЗРС

2. МУЗИКА - ЗНС

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

16 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 8 ЗРС и 8 ЗНС

 

1. БЕЛ /Български език и литература/  - 2

2. Математика - 1

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 2

6. Физическа култура - 2

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.-техн. и битови дейности/ - 1 

9. ИК /игрова  култура/ - 2