Учители:

1. Ирена Станчева – учител

2. Стела Константинова – учител

Пом. възпитател: Силвия


   

Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления на първа “б“ група (3 – 4 годишни) за уч. 2018/2019 г.

 

ДЕН   ОТ СЕДМИЦАТА

СУТРИН

СЛЕДОБЕД

 ПОНЕДЕЛНИК

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗРС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗРС

1.  БЕЛ - ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА  ЗНС

 ВТОРНИК

1. БЕЛ - ЗРС

2. МУЗИКА - ЗРС

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗНС

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗНС

СРЯДА

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО -ЗРС

1. БЕЛ - ЗНС

 ЧЕТВЪРТЪК

1. МАТЕМАТИКА - ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗНС

2. КТБД - ЗНС

   ПЕТЪК

1. КТБД - ЗРС

2. МУЗИКА.ЗНС

1. МАТЕМАТИКА - ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

19 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 9 ЗРС и 10 ЗНС

 

1. БЕЛ /Български език и литература/ - 3

2. Математика - 2

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 2

6. Физическа култура - 2

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.- техн.и битови дейности/ - 2

9. ИК /игрова  култура/ - 2