Учители:

1. Лена Коларова – учител

2. Марина Генова – учител

Пом. възпитател: Виктория


  

Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления в първа “а” група /3 – 4 годишни/ за учебната 2015/2016 г.                                             

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

СУТРИН

СЛЕДОБЕД

ПОНЕДЕЛНИК

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗРС

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

ВТОРНИК

1. БЕЛ - ЗРС

3. МУЗИКА - ЗРС

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗНС

СРЯДА

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

1. БЕЛ - ЗНС

ЧЕТВЪРТЪК

1. МАТЕМАТКА - ЗРС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗРС

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ПЕТЪК

1. КТБД - ЗРС

2. МУЗИКА - ЗНС

1. КТБД - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 16 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 8 ЗРС и 8 ЗНС.

 

1. БЕЛ /Български език и литература/ - 2

2. Математика - 1

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 1

6. Физическа култура - 2

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.-техн. и битови дейности/ - 2  

9. ИК /игрова  култура/ - 2