Учители:

1. Танчовска – учител

2. Даниела Цветкова – учител

Пом. възпитател: Хриси


    

Седмично разпределение на педагогически ситуации по образователни направления на  четвърта “а“ група (6 – 7 годишни) за уч. 2015/ 2016 г.

ДЕН   ОТ СЕДМИЦАТА

СУТРИН

СЛЕДОБЕД

 ПОНЕДЕЛНИК

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗРС

2. МАТЕМАТИКА - ЗРС

3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗНС

1. БЕЛ - ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ВТОРНИК

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗРС 

2. БЕЛ - ЗРС

3. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

1. СОЦИАЛЕН СВЯТ - ЗНС

2. БЕЛ - ЗНС

 

СРЯДА

1. МАТЕМАТИКА - ЗРС

2. МУЗИКА - ЗРС

3. КТБД - ЗРС

1. ПРИРОДЕН СВЯТ - ЗНС

2. ИГРОВА КУЛТУРА - ЗНС

 ЧЕТВЪРТЪК

1. БЕЛ-ЗРС

2. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗРС

3. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗРС

1. МАТЕМАТИКА - ЗНС

2. КТБД - ЗНС

   ПЕТЪК

1. БЕЛ - ЗРС

2. МУЗИКА - ЗНС

1. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА - ЗНС

2. БЕЛ - ЗНС

СЕДМИЧЕН ХОРАРИУМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

24 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ - 12 ЗРС и 12 ЗНС

 

1. БЕЛ /Български език и литература/ - 6

2. Математика - 3

3. Социален свят - 2

4. Природен свят - 2

5. Изобразително изкуство - 2

6. Физическа култура - 3

7. Музика - 2

8. КТБД /констр.-техн. и битови дейности/ - 2

9. ИК /игрова  култура/ - 2