Мед. сестри:

1. Наталия Шопова

2. Веселина Митина

 

Пом. възпитатели: Наташа и Мая

 ДЕН   ОТ СЕДМИЦАТА

 СУТРИН

 ПОНЕДЕЛНИК

 1. Физическо здраве

 ВТОРНИК

 1. Взаимодействие с другите

 2. Музикално занимание

 СРЯДА

 1. Запознаване с околната среда

 ЧЕТВЪРТЪК

 1. Музикално занимание

 2.  Опознаване на себе си

 ПЕТЪК

 1. Физическо здраве