Необходими  медицински документи при постъпване

 

1.     Здравен картон на детето, попълнен от личния му лекар

 

2.     Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба

 

3.     Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

Ø  Изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

Ø  Перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Изследванията да са извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 

4.     Изследване на кръв и урина

Изследванията да са извършени една седмица преди постъпване на детето в детското заведение.

 

5.     Изследване с отрицателен резултат за сифилис (Васерман) на единия от родителите - само за деца, ненавършили 3 год. към датата  на постъпване

Изследването да е извършено до 6 месеца преди постъпване на детето в детската ясла

 

    6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена до 3 дни преди датата на постъпване на детето в детската градина

 

  Деца с непълни имунизации за възрастта се приемат в детското заведение само с разрешение на епидемиолога от СРЗИ!