Уважаеми родители,

В отговор на Ваши запитвания и по повод допуснати грешки при заплащане таксите на децата напомням:

 

 

 1. Дължимата сума виждате в профила на детето си, като парола е ЕГН му;

 2. Превеждате точната сума;

 3. Вписвате името на детето и за кой месец е таксата;

 4. Не правите преводи в последния работен ден-  на дата 30;

 5. Не превеждате никакви пари за м. април 2020г.(От м. януари 2020г. след промяна в Наредбата за определяне и администриране цени и услуги  в Столична община  отпадна задължителното  50% от таксата);

 6. Банковата сметка, на която превеждате сумата е вписана в сайта на детската градина в мое писмо до Вас от 19 март 2020;

BG57SOMB91303143126900

IBAN  SOMBBGSF

 

OБ-АД

 7. Ако заплащането па банков път Ви затруднява, изчакайте да отворим детската градина и да заплатите на каса, както обичайно.

 

Желая Ви светли празници и оставам на разположение!

 

16 април 2020, Наталия Димитрова