Уважаеми родители,

В отговор на Ваши запитвания и по повод допуснати грешки при заплащане таксите на децата напомням:

 

 

 1. Дължимата сума виждате в профила на детето си, като парола е ЕГН му;

 2. Превеждате точната сума;

 3. Вписвате името на детето и за кой месец е таксата;

 4. Не правите преводи в последния работен ден-  на дата 30;

 5. Не превеждате никакви пари за м. април 2020г.(От м. януари 2020г. след промяна в Наредбата за определяне и администриране цени и услуги  в Столична община  отпадна задължителното  50% от таксата);

 6. Банковата сметка, на която превеждате сумата е вписана в сайта на детската градина в мое писмо до Вас от 19 март 2020;

BG57SOMB91303143126900

IBAN  SOMBBGSF

 

OБ-АД

 7. Ако заплащането па банков път Ви затруднява, изчакайте да отворим детската градина и да заплатите на каса, както обичайно.

 

Желая Ви светли празници и оставам на разположение!

 

16 април 2020, Наталия Димитрова

 

    

Химн

 

           1.    Има в София една сграда светла и просторна,      

                        с детски смях е пълня тя, с усмивки и игри свободни.

 

 Припев: В приказен свят живеем, с приказки ние растем.

                 Тук учим се, тука пеем в детски дом "Андерсен".

 

      2.    Всеки чувства се добре, щом е в детската градина.

Знаем тук ще израстем, имаме добра закрила.

 

 Припев: В приказен свят живеем, с приказки ние растем.

                 Тук учим се, тука пеем в детски дом "Андерсен".

 

                                                                         3.     Със приятели добри всеки ден е интерес.

                   Щом възпитаник си тук като Андерсен ще си известен.

 

 Припев: В приказен свят живеем, с приказки ние растем. 

                 Тук учим се, тука пеем в детски дом "Андерсен".